Opublikowano

Jak działa pompa ciepła?

Pompy ciepła to urządzenia, które pozwalają wykorzystywać otaczającą nas energię cieplną do celów grzewczych. Ich instalacja jest dość kosztowna, ale poniesione nakłady powinny szybko się zwrócić. Pompy ciepła należą bowiem do najtańszych w eksploatacji systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

wykorzystuje niskotemperaturową energię powietrza lub geotermalną zakumulowaną w gruncie i wodach podziemnych (dolne źródło ciepła), a następnie przekazuje energię cieplną o wyższej temperaturze, podniesionej nawet do 60 st C do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (górne źródło ciepła). Tym zimniejszym źródłem, tak zwanym dolnym, z którego jest odbierane ciepło, może być grunt, woda, a nawet powietrze. Źródłem górnym, do którego ciepło jest dostarczane, jest ogrzewana przez pompę woda (rzadziej powietrze), która krąży w instalacji grzewczej.

Na pompę ciepła składają się cztery podstawowe elementy: wymiennik do pozyskiwania ciepła z otoczenia, sprężarka, wymiennik do oddawania ciepła do instalacji oraz zawór rozprężny. Wszystkie te elementy tworzą hermetycznie zamknięty układ, wypełniony substancją, która transportuje ciepło. Substancja ta to czynnik chłodniczy o bardzo niskiej temperaturze parowania. Dzięki tej właściwości może on zamienić się w parę nawet przy niskiej temperaturze środowiska, np. w zimie. Niskotemperaturowe ciepło z gruntu czy wody przekazane jest przez parownik do instalacji pompy wypełnionej specjalnym płynem, który zamienia się w gaz. Ogrzany gaz spręża sprężarka pompy, znacznie podnosząc jego temperaturę. W skraplaczu następuje oddanie ciepła wodzie, która wypełnia grzejniki a ochłodzony płyn przepływa przez zawór rozprężny, wraca do parownika i cały proces rozpoczyna się ponownie.

Z powyższego opisu wynika, że pompa ciepła to najlepsze rozwiązanie, najbardziej ekonomiczne i ekologiczne. Wykazuje najniższe koszty eksploatacji i ewentualnych konserwacji, w inwestycji pominąć można koszty budowy komina lub przyłącza gazowego oraz opłat stałych z tym związanych.