Opublikowano

Dofinansowanie do alternatywnych źródeł ogrzewania

Ostatnia mroźna pogoda oraz brak wiatru doprowadziło do zwiększenia stężenia zanieczyszczenia powietrza w wielu miastach Polski. Mieszkańcy bali się wychodzić z domów. Przedszkolaki nie wychodziły na dwór. Osoby starsze nie chodziły na spacery. Domy opuszczać można było zaopatrzonym w maski.

Wówczas głośno zrobiło się w całym kraju o niskiej emisji spalin. Dyskutowano o sposobach walki z tym zjawiskiem. Ekolodzy bili na alarm.

Może przypadkowo, a może w związku z ostatnio zaistniałą sytuacją, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska od 9 stycznia 2017 roku uruchomił nowe dofinansowanie na zakup i montaż alternatywnych źródeł ogrzewania. Dotyczy to kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła. Oferta skierowana jest do osób fizycznych. Można uzyskać do 50% kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł na jednego beneficjenta w przypadku montażu i zakupu kolektorów słonecznych. W przypadku pomp ciepła dofinansowanie wynosi do 40% lecz nie więcej niż 15000 zł na jednego wnioskodawcę. Natomiast przy instalacji fotowoltaicznej również 40% z tym że nie więcej niż 8000zł na jednego beneficjenta.

W każdym z powyższych przypadków istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

Powyższe działania mają posłużyć ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w miastach.